Nordsjøbanken blir til nordbank

Roger Øksheim og Christian Ravnå har hver for seg tatt initiativ til å etablere hver sin nye forretningsbank med fokus på kysten, henholdsvis i Nord-Norge og på Vestlandet. Siden i sommer har de jobbet sammen. Resultatet er Nordbank – en ny, felles forretningsbank for næringslivet på kysten.